ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ ต.ช่องแค จ.นครสวรรค์ บริเวณกลุ่มบ้านเรือนร้านค้าบริเวณสี่แยกไฟจราจรแยกหนองหญ้ารังกา ต.ช่องแค จ.นครสวรรค์ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ก่อสร้างพาดสายแรงสูง และย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณสี่แยกไฟจราจรแยกหนองหญ้ารังกา ต.ช่องแค จ.นครสวรรค์ ซึ่งทำให้มีผลกระทบไฟดับต่อผู้ใช้ไฟในบริเวณกลุ่มบ้านเรือนร้านค้าบริเวณสี่แยกไฟจราจรแยกหนองหญ้ารังกา,บจก.สจ.ช่องแคยนต์1997(ประเทศไทย),กลุ่มบ้านวัดหลังเขา,กลุ่มบ้านถนนศิลานาก(บางส่วน),กลุ่มบ้านถนนวิถีพรม(บางส่วน) ต.ช่องแค จ.นครสวรรค์
***ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น.***
อนึ่งเวลาดับไฟ-จ่ายไฟอาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมายัง ณ โอกาสนี้ด้วย
03/12/2562 09:00
03/12/2562 16:30
กฟอ.ตาคลี
กฟอ.ตาคลี 056261233 ,กฟย.ช่องแค 056269236 ,PEA CallCenter 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตาคลี