ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.นาดูน ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
ดับไฟซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูงหย่อนยาน
19/01/2565 08:30
19/01/2565 17:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด