ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำอ้อม
พาดสายแรงสูง 185 ตร.มม.
03/11/2563 09:00
03/11/2563 16:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด