ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดโรงเกวียน ตรงข้ามค่ายจักรพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย หน้าวัดโรงเกวียน ตรงข้ามค่ายจักรพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
15/01/2565 08:30
15/01/2565 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464,1129
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่ไฟดับ