ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านต้นบีบ ม.4 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปฏิบัติงานพาดสายแรงสูง(เพิ่มเติม),รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ.จำนวน 1 เครื่อง,ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ.จำนวน 1 เครื่อง (ใหม่),พาดสายแรงต่ำเพิ่มเติม
22/05/2562 09:00
22/05/2562 17:00
กฟจ.กาญจนบุรี
0819952509
นายเสกสรรค์ ฟักเขียว
ลำดับดาวน์โหลด