ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงเทศบาลพัฒนา1 หมู่.2 เหมือง
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
29/05/2563 09:00
29/05/2563 13:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด