ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านป่าข่อยใต้ ตั้งแต่ ตลาดป่าข่อยใต้ จนถึง สวนดอกไม้ Flower Lover
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ให้เหมาะสมและรองรับโหลดการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงขอดับกระแสไฟฟ้า

บริเวณ บ้านป่าข่อยใต้ ตั้งแต่ ตลาดป่าข่อยใต้ จนถึง สวนดอกไม้ Flower Lover
14/07/2564 09:00
14/07/2564 17:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053-896226/053-896229
ปฐมพร เมฆสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด
1...