ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
Diss ชั่วคราว บ.โซ่ ถึง Diss ชั่วคราว บ.หนองพันฑา
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง รื้อถอนเสาแรงสูง 21 ต้น และพาดสาย SAC 185 ต.มม. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น.
20/02/2563 08:00
20/02/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111 , 0941963103
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด