ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.10 เขารูปช้าง ถนนกาญจนวนิช ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา ตั้งแต่ ซอย29 กาญจนวนิช ถึง ซอย1 กาญจนวนิช และซอยแยกย่อยทั้งหมด
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาจะดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ เขารูปช้าง ถนนกาญจนวนิช ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา เพื่อลดผลกระทบไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปลด-เชื่อมสายไฟฟ้าแรงสูง
ในวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 ดับ 2 ช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เวลา 08.00น. – 09.00น
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 16.00น. – 17.00น
03/08/2565 08:00
03/08/2565 17:00
กฟจ.สงขลา
074330145 ,074330139
นเรศ รังษี