ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ไหล่สูง,โรงเรียน บ.ไหล่สูง, บ.ไหล่ทุ่ง,โรงเรียน บ.ไหล่ทุ่ง,อนามัย บ.ไหลทุ่ง, บ.ม่วง,อบต.ไหล่ทุ่ง ต.ไหล่ทุ่ง
แผนดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงฟิดเดอร์ 3 ไลน์ตระการ-พนา
11/06/2562 08:30
11/06/2562 16:30
กฟอ.ตระการพืชผล
045-481197 , 045-482474 , 09-85861340
สมมิตร ลิ้มจิตรกร
ลำดับดาวน์โหลด