ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยข้างคอนโดวันพลัสเจ็ดยอด
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อรื้อถอนเสาไฟฟ้า
07/05/2565 09:00
07/05/2565 16:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด