ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านฟ้ารังสิต คลอง 4
นิติบุคคลหมู่บ้านฟ้ารังสิตคลอง 4 (ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี) จะดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงภายในหมู่บ้าน
11/03/2563 09:00
11/03/2563 12:00
กฟอ.ธัญบุรี
02-5331159
ทัศน์พร พลบุญ