ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลังตลาดสระทอง
- ตลาดสระทอง ตำบลในเมือง อ.เมือง
- หลังตลาดสระทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
- หอพักพงษ์เจริญ ตำบลในเมือง อ.เมือง
25/03/2563 08:00
25/03/2563 13:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด