ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสี่แยกบัวชุม จนสุดระบบจำหน่ายถึง ปลายสายบ้านซับสะแกและบ้านซับชะอม
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย เพิ่มเฟสแรงสูงบริเวณ สี่แยกบ้านบัวชุมถึงฟาร์มจระเข้ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าบริเวณสี่แยกบัวชุมถึงบ้านคลองไทรใหญ่ จนสุดระบบจำหน่าย ปลายสายบ้านซับสะแกและบ้านซับชะอม รวมถึงกิจการของท่านด้วยใน วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าวหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว ส่งสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 036-461014 ตลอด 24 ชั่วโมง
09/02/2561 09:00
09/02/2561 12:00
สนง.เขต น3 ลพบุรี
036-461014
อำพล ชุมพร
ลำดับดาวน์โหลด