ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.สวัสดี หนองอรทัย วัดสามัคคีภิรมย์(วัดสะพานหิน)
ดับไฟเพื่อปรับปรุ่งระบบจำหน่าย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 บริเวณ ซอยสวัสดี ถึง จุดแบ่งเขตอำเภอศรีมโหสถ
05/02/2564 07:30
05/02/2564 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480-464
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด