ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณชุมชนบ้านคลองมอญถึงถนน 347 ต.ปากกราน
บำรุงรักษาหม้อแปลง
16/02/2561 09:00
16/02/2561 14:00
กฟจ.อยุธยา
035253612,035253615
พัลลภ พึ่งสมบัติ
ลำดับดาวน์โหลด