ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านช่อผกา ถึง บ้านหนองเทา อ.ชำนิ
1. รื้อถอนเสา 12 เมตร จำนวน 3 ต้น
2. ปักเสา 12.20 เมตร จำนวน 4 ต้น และเสา 14.30 เมตร จำนวน 2 ต้น
3. รื้อถอนสายแรงสูงขนาด 120 A จำนวน 90 เมตร และ ขนาด 185 A จำนวน 60 เมตร
31/01/2562 09:00
31/01/2562 12:00
กฟอ.นางรอง
0818797984
ประสิทธิ์ บุตรไทย
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟบ้านช่อผกา