ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกบ้านโคกสะอาด ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายระบบ 22 kv ช่วงที่ 6 บริเวณสี่แยกโชคชัย - ครบุรี(ฝั่งขวา)
07/09/2562 09:00
07/09/2562 16:30
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690 , 090-2989786
วุฒิชัย รักษ์วิเชียร
ลำดับดาวน์โหลด