ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่หน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ถึง บริเวณตรงข้ามสถานีอนามัยบ้านไร่
ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงโครงการ คพจ.1
05/02/2564 08:30
05/02/2564 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181 , 055-716711
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด
1บรีเวณที่ดับไฟ