ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยีสระแก้ว ต.ท่าเกษม
กฟจ.สระแก้ว จะดำเนินการปรับแต่งเสาไฟฟ้าเอนเอียง เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และสวยงาม รองรับบโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน
09/09/2562 08:00
09/09/2562 17:00
กฟจ.สระแก้ว
0918821346
วุฒิชัย วุฒิกิตติวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ