ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
11/05/2565 09:00
11/05/2565 17:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053-896226 / 053-896229
ปฐมพร เมฆสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารประกาศดับไฟ