ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE บริเวณสะพานปากคลอง ถึง DDE บริเวณบ้านท่าศรีชมชื่น
ปักเสาและพาดสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดขนาด 185 ต.มม.
ดับไฟเวลา 08.00น. ถึง 17.00น ประกอบด้วย บ.ท่าเรือ,บ.ท่าศรีชมชื่น
ดับไฟ 2 ช่วงเวลา เวลา 08.00-09.00 น. และ 16.00-17.00 น. ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง , โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
16/03/2563 07:00
16/03/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด