ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ข้าง 7-11 ชายน้ำ ต.หน้าเมือง
ดับไฟติดตั้ง TR02 ป้องกันหม้อแปลง ข้าง 7-11 ชายน้ำ ต.หน้าเมือง
10/04/2563 13:00
10/04/2563 15:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด