ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่ 1 ต.คลองวัว หม้อแปลงพีอีเอ 53-007684 ขนาด 160 เควีเอ
เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงและซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำ
22/05/2562 13:00
22/05/2562 16:00
กฟจ.อ่างทอง
035-611001/16460
สำเริง คำนูญ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง