ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านโคกแซะ ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านโคกแซะ ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงหม้อแปลงเสริม 30 เควีเอ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at Baan Khok Sae Thepkrasattri Sub-district, Thalang District, Phuket On Friday, 17 September 2021 from 09.00 am. - 12.00 pm.
17/09/2564 09:00
17/09/2564 12:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร