ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 10 ตำบลลำไทร, หมู่ 8 ตำบลพืชอุดม
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา มีแผนงานปรับปรุงระบบสายส่ง ริมถนนลำลูกกา-นครนายก คลอง 12 ถึง คลอง 13 (ฝั่งซ้ายทาง) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องขอดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ ที่ 23 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยมีรายละเอียดพื้นที่ดับไฟ ดังนี้
1. ริมถนนลำลูกกา-นครนายก คลอง 12 ถึง คลอง 13 (ฝั่งซ้ายทาง) ตั้งแต่ ซอยปราณี จนถึง สะพานคลอง 13 (หมู่ 10 ตำบลลำไทร, หมู่ 8 ตำบลพืชอุดม)
2. ซอยปราณี, ซอยโหราศาสตร์, ซอยแก้วลอยมา 1, ซอยแก้วทิ้ง
3. ศูนย์เนทัลชีท บลูสโคป จังหวัดปทุมธานี, ร้านรวยสินค้าไม้เก่า, สถานธรรมอุ่ยฉือจงเซียวเยวี้ยน, กิตติยาค้าไม้เก่า, สวนยิ้มแย้มรีสร์อท, มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม, ปั๊มน้ำมัน PT สะพานคลอง 13,เกษร หมูทุบ, ทรัพย์มงคล ออโต้เพ้นท์ เซอร์วิส, จงวิไลรีไซเคิล, โชคอุดมทรัพย์ค้าวัสดุ, บจก.ตั้งธงชัย ปั้นจั่น
ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแผนงานดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น และหากท่านจะมีการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าภายในอาคารกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น อนึ่ง หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนตามกำหนดที่แจ้งไว้
23/01/2565 08:00
23/01/2565 17:00
กฟอ.ลำลูกกา
021910566
อุรุพงศ์ สมนึก
ลำดับดาวน์โหลด