ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยสถานีวิทยุชุมชน (ตรงข้ามโรงเบียร์บ้านลิพอน) ม.2 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยสถานีวิทยุชุมชน (ตรงข้ามโรงเบียร์บ้านลิพอน) ม.2 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงหม้อแปลงเสริม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at Soi Community Radio Station (Opposite Baan-Lipon Brewery) Moo 2 Srisuntorn Sub-district, Thalang District, Phuket On Tuesday, 12 October 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm.
12/10/2564 09:00
12/10/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร