ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางหลวงหมายเลข 23 เสลภูมิ-ยโสธร บ.โนนยาง ม.1,10 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ตัดต้นยาง 4 ต้น บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโนนยาง
25/10/2562 09:00
25/10/2562 16:00
กฟอ.เสลภูมิ
043-551455
สัมพันธ์ ศรีวาสน์
ลำดับดาวน์โหลด