ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณข้างธนาคารไทยพาณิชย์- สามแยกร้านเจ๊แจ๋วผลไม้
วันที่ 6 ส.ค.64 เวลา 09.00-16.30 น.มีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณข้างธนาคารไทยพาณิชย์- สามแยกร้านเจ๊แจ๋วผลไม้ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี หากการดำเนินงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที
06/08/2564 09:00
06/08/2564 16:30
กฟจ.อุทัยธานี
0882722380
วิเชษ เสือแจ่ม