ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าต้นเกี๋ยง, บ้านป่าตึง, บ้านเหมืองง่า, อบต.สันติสุข, ธกส.บ้านท่าต้นเกี๋ยง, เซเว่นฯ บ้านท่าต้นเกี๋ยง, จรัลฟาร์ม, ยิ่งเจริญพืชผล
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
27/12/2564 08:00
27/12/2564 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
พิษณุ เมไฟ
ลำดับดาวน์โหลด