ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนไทพิพัฒน์ ตั้งแต่ ร้านกิจดีเซล ถึง ร้านครัวพัทลุง
ดับไฟเพื่อย้ายแนวเสาไฟฟ้า ที่ปักกีดขวางการปรับปรุงถนน
14/02/2561 08:30
14/02/2561 17:00
กฟภ.บางแสน
091-8708428
ฉัตรศิริ หาพิพัฒน์
ลำดับดาวน์โหลด