ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาดโรงสี หนองเบน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าแรงสูงบรรพตพิสัยแห่งใหม่ เพื่อการจ่ายไฟฟ้าที่มั่นคง ลดแรงดันไฟฟ้าตก เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเป็นการป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต
ซึ่งในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ในวันและเวลาดังต่อไปนี้
๑. วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 น. ถึง 17.00 น. (แปดโมงเช้า ถึง ห้าโมงเย็น) โดยมีผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ดังต่อไปนี้
- ผู้ใช้ไฟที่อยู่ในบริเวณ รอบตลาดโรงสีหนองเบน (โรงสีไฟร่วมเสริมกิจ 34) ชุมสายโทรศัพท์ TOT และบริเวณใกล้เคียง
ฉะนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดไฟฟ้าดับ จึงขออภัยในความไม่สะดวก
25/08/2563 08:00
25/08/2563 17:00
กฟอ.ลาดยาว
056271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด