ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยพระนาง ต.ช้างเผือก
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
13/08/2563 09:00
13/08/2563 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053-896130
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือประกาศดับไฟ