ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกคลองขุนเทียน(กม.0) ถึงบ้านหนองปลิง ต.สุขเกษม
ดำเนินงานตัดต้นไม้ไลน์
POU04 ซึ่งมีต้นไม้คร่อมไลน์จำนวนมาก ต้นไม้อาจจะล้มทับระบบจำหน่ายสร้างความเสียหายได้
เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ตามแผนผังโดยมีปริมาณงานที่จะดำเนินการดังนี้
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ดับไฟ ตั้งแต่ POU4R-01 ถึง จุดตัดเบรก A ก่อนถึงไลน์บ้านหนองปลิง
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00น.
30/06/2563 09:00
30/06/2563 17:00
กฟอ.ปักธงชัย
044-441180 , 090-2342417
ชานนทร์ ทิพย์จักร
ลำดับดาวน์โหลด