ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนดู่ บ.นาทับไฮ อบต.นาทัไฮ บ.โนนเรียง บ.ยางชุม บ.นาคำมูล บ.ชมภูพร บ.ศรีสุขพัฒนา บ.หนองแวงใน บ.โนนคำสอน (ดับไฟ 2ครั้ง 08.30-09.30 และ 11.30-12.30น.)
ปรับแต่งเสาไฟฟ้าแรงสูงเอน บริเวณทางโค้ง บ.โสกแวง
10/01/2562 08:30
10/01/2562 09:30
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด