ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จอมทอง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง จะทำการตัดแต่ง ริดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายแรงสูง ตั้งแต่แยกบ้านผาหมอน เป๊นต้นไป ซึ่งทำให้ บ้านผาหมอน-หนองหล่ม-ผาหมอนใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบด้วย.ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและเพิ่มความมั่นคงของระบบจำหน่ายและปลอดภัย จึงจำเป็นต้องดับไฟแรงสูงเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 12 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 - 16.00 น. จึงทำให้หมู่บ้านดังที่กล่าวข้างต้นไม่มีไฟฟ้าใช้ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้ตามปกติทันที
12/06/2564 09:00
12/06/2564 16:00
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ