ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ช่วงถนนสมเด็จ-คำม่วง ตั้งแต่บริษัทแลคตาซอย-โกดังเส่ยการเกษตร อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จจะเข้าดำเนินการย้ายเเนวระบบจำหน่ายแรงสูง เนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างทางจราจร
05/07/2561 08:00
05/07/2561 17:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด