ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสามแยกหน้าตลาดบ้านเหมืองแดง
พื้นที่ได้รับผลกระทบ ไฟฟ้าดับ เวลา 08.30 – 09.30 น. และเวลา 16.00 - 17.00 น.
- หมู่บ้านธนธานี , ชุมชนไฟฟ้า , หมู่บ้านไทลื้อ
- หมู่บ้านปิยะพรถนน 1 - ปิยะพร ถนน 8
พื้นที่ได้รับผลกระทบ ไฟฟ้าดับ เวลา 08.30 - 17.00 น.
- บริเวณหน้าตลาดบ้านเหมืองแดง
12/12/2564 08:30
12/12/2564 17:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
อิสรพงศ์ ธรรมยา
ลำดับดาวน์โหลด