ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.กระนวน จากหลังแก่นเจริญ ถึง บ.โคกใหม่
ดับไฟตัดต้นไม้ใต้ไลน์ระบบจำหน่ายแรงสูง และซ่อมแซมจุดสายแรงสูง เสาหัก บ.โนนสมบูรณ์
22/05/2563 09:00
22/05/2563 17:00
กฟอ.กระนวน
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขออนุมติดับไฟ