ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลเมืองคองทั้งหมด
การไฟฟ้าสาขาย่อยป่าแป๋ มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่าย และ ตัดต้นไม้จุดเสี่ยงใกล้แนวระบบจำหน่าย
11/06/2564 09:00
11/06/2564 17:00
กฟอ.เชียงดาว
053-046818
ธัชนนท์ ขัติยะ
ลำดับดาวน์โหลด