ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่เหียะใน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการ พาดสายไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณตั้งแต่หน้าร้าน The Jungle Rider (ตัวแทนจำหน่ายรถ ATV) ถึง วัดสวนพริก บ้านแม่เหียะใน ตำบลสุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น.
13/09/2564 09:00
13/09/2564 16:30
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช