ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA5S-08 ถึง BUA5S-11 (Diss ทองสาย)
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสา และพาดสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ขนาด 185 ต.มม.
(ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ เนื่องจากเป็นฟรีไลน์)
09/08/2562 08:00
09/08/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด