ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสบสอย ถึงบ้านดอยแสง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย และแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุด ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านสบสอย ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่หอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน บ้านในสอย บ้านดอยแสง บ้านไม้สะเป่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
15/11/2564 08:30
15/11/2564 16:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน