ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน บ้านวังพาน หมู่ที่ 4 ,บ้านเขานางทอง หมู่ที่ 17 ตำบลเขาคีริส
บริเวณบ้านวังพาน หมู่ที่ 4 ,บ้านเขานางทอง หมู่ที่ 17 ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 13.00 น.
10/07/2563 10:00
10/07/2563 13:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ปัญญา ฉ่อยทนง