ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านบางโจ ถึง บจก.ภูเก็ต เอ็กซ์คลูชีพ ดีเวลล็อปเม้นท์ ม.4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านบางโจ ถึง บจก.ภูเก็ต เอ็กซ์คลูชีพ ดีเวลล็อปเม้นท์ ม.4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนในระบบจำหน่ายแรงสูง รหัส TLG06WR-01
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ บริษัท หาดใหญ่นันทกร จำกัด, บริษัท ดีซีเอ็ม จำกัด, การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบางโจ, บริษัท ก้าวหน้า ภูเก็ต จำกัด, วิลล่า จิตนา, บจก.เอฟเอเอฟ พาร์ทเนอร์, บ้านบางโจ, บริษัท ซีเวฟ จำกัด, บริษัทเจวีมิตร จำกัด, บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด สาขาบ้านบางโจ, บริษัท วสีคอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโปรเจคเซอร์วิส จำกัด, นางสาวณัฐธินี นาโปลิตาโน, บริษัทภูเก็ตล่ำซำคอนสตรัคชั่นจำกัด, โรงงานซักรีดนายกิติภูมิ ปรีดี และบจก.ภูเก็ต เอ็กซ์คลูซีพ ดีเวลล็อปเม้นท์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Soi of Baan BangJo Intersection to Phuket Exclusive Development Co., Ltd. Moo 4 Srisuntorn Sub-district, Thalang District, Phuket On Tuesday, 23 November 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Hat Yai Nanthakorn Company Limited, DCM Company Limited, Provincial Waterworks Authority Baan BangJo Branch, Phuket Kaw-Na Co., Ltd., Villa Chittana, FAF Partner Co., Ltd., Baan BangJo, Sea Wave Co., Ltd., JV Mitr Co., Ltd., Super Cheap Co., Ltd. Baan BangJo Branch, Wasi Construction Co., Ltd., International Project Service Co., Ltd., Ms. Natthinee, Phuket Lamsam Construction Co., Ltd., Mr. Kitiphum Pridi's laundry factory and Phuket Exclusive Development Co., Ltd.
23/11/2564 09:00
23/11/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร