ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านใหม่ ม.3,6,7 ต.หนองกุ่ม ถึงสุดระบบจำหน่าย และ บ้านทุ่งนานางหรอก บ้านท่าแจง
แผนดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบ้านใหม่ ม.3,6,7 ต.หนองกุ่ม ถึงสุดระบบจำหน่าย
19/02/2561 08:30
19/02/2561 17:00
กฟอ.บ่อพลอย
034-581-634 , 034-581-635
นเรศ พูลพนัง