ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 11 , 16 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง
แก้ใขอุปกรณ์ หัวเสา ชำรุด
18/08/2562 08:30
18/08/2562 17:00
กฟจ.ฉะเชิงเทรา
0955758564
ณัฐพงษ์ ศิริรัตน์
ลำดับดาวน์โหลด