ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านทุ่งเสี้ยว โซนหน้าวัดทุ่งเสี้ยว ม.3 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตองมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณหน้าวัดทุ่งเสี้ยว (ศรีนวรัฐ) ม.3 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
21/05/2565 08:00
21/05/2565 13:00
กฟอ.สันป่าตอง
053-311300
ธาดาพงศ์ พรหมมี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ