ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ซอยข้างสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ถึง ปากซอยเสรี แนวถนนวิเชียรโชฏก(ฝั่งขวา) [ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
(ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 kV และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน)
20/01/2562 08:00
20/01/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด