ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้ากองพันกระสุนที่ 22 ถึง บ้านบุตาล
หน้ากองพันกระสุนที่ 22 ถึง บ้านบุตาล ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี
29/07/2562 08:30
29/07/2562 16:30
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808 / 044-242-072
กิตติศัพท์ สุริยะรังสรรค์
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียดแนบ